Bezmaksas nodarbības jūrmalnieku veselībai 2023. gada oktobrī

Sabiedrības integrācijai*

 • Sporta aktivitātes baseinā Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem ar redzes invaliditāti

  • trešdienās 14.00–15.00 “Sanare-KRC Jaunķemeri” Kolkas ielā 20. 
  • Piedalīšanās nodarbībās ar savu individuālo asistentu.
 • Sporta aktivitātes baseinā Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem ar dzirdes invaliditāti

  • Piektdienās 17.00–18.00 “Sanare-KRC Jaunķemeri” Kolkas ielā 20
  • Nodarbībās tiek nodrošināti surdotulka pakalpojumi. 
 • Šūšanas nodarbības sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām

  • Pirmdienās un ceturtdienās 10.00–15.00 “Latvijas Sarkanais Krusts” RCK SC “Kauguri” Kapteiņa Zolta ielā 121.
  • Nodarbības ir paredzētas Jūrmalā deklarētiem iedzīvotājiem pirmspensijas un pensijas vecumā, ilgstošiem bezdarbniekiem, cilvēkiem ar invaliditāti un visiem, kam ir nepieciešams īpašs atbalsts. 

* Jūrmalas pašvaldības organizētās aktivitātes