šuvējas rokas
Izmaiņas sociālās palīdzības jomā no 2021. gada
Radošā darbnīca
  • Bezmaksas naturalizācijas kursi

Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodrošinātie bezmaksas kursi ir lieliska iespēja sagatavoties naturalizācijas procesam. Dalībniekiem tiks pasniegta detalizēta informācija par Latvijas vēsturi, Satversmi, kultūru, valodu u.c. aktuāliem jautājumiem – par visu, kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi nokārtotu naturalizācijas eksāmenu un iegūtu Latvijas Republikas pilsonību.

Kursiem var pieteikties Jūrmalā deklarēti iedzīvotāji no 15 gadu vecuma ar nepilsoņa, bezvalstnieka vai citas valsts pilsoņa statusu.

Kursi tiks organizēti attālināti.

  • Bezmaksas latviešu valodas kursi

 

Cilvēks raksta

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļa aicina Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus uzlabot savas valsts valodas zināšanas, piesakoties latviešu valodas kursiem.

Līdz epidemioloģiskās situācijas uzlabošanās nodarbības norisināsies attālināti.

Valsts valodas apmācību kursa mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt latviešu valodu pilngadīgajiem Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, pilsoņiem, nepilsoņiem un citu valstu pilsoņiem, kuriem ir piešķirta pastāvīgā uzturēšanās atļauja, Savienības pilsoņa pastāvīgā uzturēšanās apliecība vai Savienības ģimenes locekļa pastāvīgā uzturēšanās apliecība, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku integrāciju sabiedrībā.

Apmācības notiks atbilstoši dalībnieku prasmēm: valsts valodas zemākajam, vidējam un augstākajam zināšanas līmenim.

Apmācību maksa tiek segta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pēc šo kursu pabeigšanas un veiksmīgās mācību iestādes eksāmena nokārtošanas dalībnieki saņems apliecinājumu par attiecīgās programmas apgūšanu.

Pieteikties kursiem

var aizpildot iesniegumu

un iesniedzot to:

  • e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv sadaļā “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” un adresējot iesniegumu Jūrmalas pilsētas domei. Iesnieguma virsrakstā nepieciešams norādīt: “Pieteikums Labklājības pārvaldes Naturalizācijas kursiem” vai "Pieteikums Labklājības pārvaldes valsts valodas kursiem" un savu kontaktinformāciju – tālruni un e-pastu;
  • ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu labklajibas.parvalde@jurmala.lv;
  • nosūtot pa pastu Labklājības pārvaldei uz adresi: Talsu šoseja 31, k-25, Jūrmala, LV-2016 vai ievietojot pasta kastītē pie Labklājības pārvaldes ēkas durvīm.

Vairāk informācijas pa tālr. 67767347.