Galvenie uzdevumi 

  • izstrādā sabalansētu pašvaldības budžeta projektu nākamajam budžeta gadam, ievērojot valsts budžeta likumu un citus normatīvos aktus, un iesniegt to izskatīšanai Jūrmalas domes komitejās un domes sēdē, pamatojoties uz pašvaldības budžeta finansētu institūciju, t.sk. Centrālās administrācijas struktūrvienību, ieņēmumu prognozēm un finanšu pieprasījumiem;
  • nodrošina pašvaldības budžeta sabalansētu grozījumu sagatavošanu, pamatojoties uz pašvaldības budžeta finansētu institūciju, t.sk. Centrālās administrācijas struktūrvienību, ieņēmumu prognozēm un finanšu pieprasījumiem;
  • izvērtē budžeta pieprasījumu atbilstību ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajiem budžeta izpildītāja uzdevumiem, paredzētajiem mērķiem un pašvaldības budžeta finansējuma avotu iespējām un sniegt priekšlikumus Finanšu komitejai par apropriācijas apjomu un finanšu avotiem ar mērķi nodrošināt budžeta finansētu institūciju līdzekļu pieprasījumu vienlaicīgi nodrošinot budžeta, tai skaitā budžeta grozījumu, sabalansēšanu;
  • nodrošina pašvaldības budžeta uzskaiti;
  • analizē līdzekļu izlietojuma atbilstību budžetā noteiktajai apropriācijai funkcionālo un ekonomisko kategoriju griezumā.

Dokumenti

Budžeta nodaļas nolikums (2021. gada 28. oktobra nolikums Nr. 26)

Kontakti

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

Budžeta nodaļa

finans [at] jurmala.lv