Galvenie uzdevumi 

  • izstrādā pašvaldības budžeta projektu nākamajam budžeta gadam, ievērojot valsts budžeta likumu, un iesniedz to izskatīšanai deputātu komitejās, pamatojoties uz pašvaldības budžeta finansēto institūciju finanšu pieprasījumiem;
  • veic finansējuma novirzīšanu atbilstoši apstiprinātajiem budžeta asignējumiem un budžeta tāmēm;
  • sekmē pašvaldības institūciju akumulēto finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu pašvaldības funkciju pildīšanai;
  • nodrošina savstarpējo norēķinu veikšanu ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiemi; veic valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadali atbilstoši pašvaldības pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un Izglītības nodaļas sniegtajiem datiem, kā arī sniedz priekšlikumus tās apstiprināšanai pašvaldības budžetā;
  • veic pašvaldības kapitālsabiedrību finansiālās darbības analīzi atbilstoši apstiprinātajam kapitālsabiedrības finanšu plānam.

Dokumenti

Budžeta nodaļas nolikums (2013. gada 28. novembra nolikums Nr. 32)

Kontakti

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

Budžeta nodaļa

finans [at] jurmala.lv