Cena
1,42 EUR
Izpildes termiņš darba dienās
Nekavējoši
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apraksts

Personas paraksta apliecinājums par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ierosinājumu vai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Latvijas valsts iekārta paredz likumdošanas iniciatīvu arī pilsoņiem, ļaujot tiem iesniegt vēlētāju iniciatīvu Centrālajā vēlēšanu komisijā, lai vāktu parakstus tās atbalstam. Par izsludinātajām iniciatīvam un Jūsu pilsoniskās līdzdalības iespējām Jūs vairāk uzzināsiet: www.latvija.lv/pv vai www.cvk.lv.

Kam nepieciešams 

Parakstu vākšanai par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ierosinājumu, vai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Derīguma termiņš

Konkrētā likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta  ierosinājuma, vai  ierosinājuma rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu vēlētāju parakstu vākšanas termiņš.

 1. Likums „Par pašvaldībām"; 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunkts
 2. Likums „Par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""; 22. panta otrā, trešā daļa, 25.5panta otrā, trešā daļa
 3. Bāriņtiesu likums; 79. panta pirmās daļas 7. punkts
 4. Pievienotās vērtības nodokļa likums; 3. panta astotā daļa
 5. Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 3 .marta rīkojums Nr. 1.1-14/81 „Par vēlētāju parakstu apliecināšanu"
 6. Par maksas noteikšanu personas  paraksta apliecināšanai (2015. gada 11. jūnija lēmums Nr. 232)
 • Par viena paraksta apliecinājumu maksājama valsts nodeva 1.42 eiro.
 • Valsts nodevu nemaksā (lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, minētā persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):
  • politiski represētās personas;
  • invalīdi;
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
  • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
  • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu.
 1. Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments;
 2. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas.

Papildu informācija par citām parakstīšanās vietu adresēm/darba laiku un parakstu vākšanas kārtību

Uzziņas par pakalpojumu

Lilita Vidžupa

vecākā referente
lilita.vidzupa [at] jurmala.lv