• Iedzīvotāju vērtējums par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darbu un rīcības prioritātēm
  • Attieksme pret Jūrmalas domes darbu

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauja

  • Jūrmalas un citu pilsētu vērtējums Latvijas iedzīvotāju skatījumā 

Latvijas iedzīvotāju aptauja

  • Attieksme pret Jūrmalas domes darbu

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauja

  • Ziemas sezonas tūristu apmierinātība Jūrmalā 

DR.OEC. Ilze Medne
DR.OEC. Aija van der Steina
MBA Kristīne Bērziņa

  • Jūrmalas pilsētas tūristu apmierinātība, tās analīze un rekomendācijas tūrisma mārketinga un tūrisma attīstības un rīcības plāna izstrādei 

DR.OEC. Ilze Medne
DR.OEC. Aija van der Steina
MBA Kristīne Bērziņa

  • Attieksme pret Jūrmalas domes darbu

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauja

  • Attieksme pret Jūrmalas domes darbu 

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauja

  • Attieksme pret uzņēmējdarbības veikšanu Jūrmalas pilsētā 

Jūrmalas pilsētā strādājošu uzņēmēju aptauja

  • Attieksme pret Jūrmalas domes darbu

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauja