Cena
0.00–0.50
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apraksts

Sabiedriskā transporta pakalpojumus Jūrmalā valstspilsētas nozīmes maršrutos Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 un Nr. 7 nodrošina SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”.

Starppilsētu un reģionālos maršrutus (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 634) organizē VSIA “Autotransporta direkcija”.

 • Braukšanas maksa
  • Maksa par vienu braucienu Jūrmalā SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” maršrutu autobusos ir 0,50 eiro (norēķināšanās skaidrā naudā pie šofera).
  • Mēnešbiļetes ir derīgas visos Jūrmalā kursējošos SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” autobusu maršrutos Nr. 1., 2.,3., 4., 5., 6. un 7.
   • mēnešbiļetes cena visām mēneša dienām – 17,60 eiro.
   • mēnešbiļetes cena tikai darba dienām – 15,40 eiro.
  • Mēnešbiļetes var iegādāties:
   • tirdzniecības vietā "Narvesen" pie dzelzceļa stacijas "Sloka".
 • Bez maksas jeb ar 100% atlaidi  neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas Jūrmalas sabiedriskā transporta maršrutos*, uzrādot attiecīgu dokumentu, var braukt šādas iedzīvotāju kategorijas:

  • I un II grupas invalīdi, bērni ar invaliditāti, kā arī personas, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu ar invaliditāti;
  • bērni, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi;
  • Jūrmalas pašvaldības policijas darbinieki, ja viņi veic dienesta pienākumus un ir formas tērpā;
  • personas, kurām pieder nekustamais īpašums Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;
  • Jūrmalā esošu izglītības iestāžu audzēkņi (līdz 24 gadiem), kas ir saņēmuši Jūrmalas iedzīvotāja karti;
  • Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu izglītojamie līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst izglītību pamata, vidējās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un ir saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība” *Atvieglojumi neattiecas uz ekspreša sabiedriskā transporta maršrutu Nr.5.
   No 15. septembra līdz 14. maijam pasažieri, kuriem ir 100% atlaide vienreizējai braukšanas biļetes iegādei, pēc plkst. 21.00 var braukt bez maksas 5.maršruta eksprešos, uzrādot apliecinošu dokumentu, kas ļauj braukt bez maksas.
 • Bez maksas jeb ar 100 % atlaidi Jūrmalas sabiedriskā transporta maršrutos* var braukt iedzīvotāji, kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, uzrādot Jūrmalas iedzīvotāja karti:

  • personas darbspējīgā vecumā;
  • pensionāri;
  • pasažieri, kuri mācās vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās, kas neatrodas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
   *Atvieglojumi neattiecas  uz ekspreša sabiedriskā transporta maršrutu Nr.5.
   No 15. septembra līdz 14. maijam pasažieri, kuriem ir 100% atlaide vienreizējai braukšanas biļetes iegādei, pēc plkst. 21.00 var braukt bez maksas 5.maršruta eksprešos, uzrādot apliecinošu dokumentu, kas ļauj braukt bez maksas.
 • Kam tiek piešķirti atvieglojumi:

  • 50 % atlaide vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei sabiedriskā transporta* maršrutos maršrutos daudzbērnu ģimenes locekļiem, kuri izmanto valsts īstenoto atbalsta programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”. *Atvieglojumi neattiecas  uz ekspreša sabiedriskā transporta maršrutu Nr.5.
  • 35 % atlaide vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei ekspreša sabiedriskā transporta maršrutā Nr.5 Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem, uzrādot sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam Jūrmalas iedzīvotāja karti vai Skolēna apliecību.
 • Sods par braukšanu bez biļetes
  • Personai par braukšanu bez biļetes tiek piemērots sods, kas, pamatojoties uz pārvadātāja noteikto, ir 17,60 eiro, pielīdzinot to mēneša braukšanas biļetes dārgākajai maksai.