Sabiedrība Vide Mājoklis
Talkā var doties ik dienu!

Kur likt nopļauto zāli, augu atliekas, zarus, ja nekustamā īpašuma īpašnieks savā teritorijā nevēlas vai nav iespēju veidot kompostu?

Organiskos jeb bioloģiski noārdāmos atkritumus nav atļauts ievietot sadzīves atkritumu konteinerā, jo tie tiek apsaimniekoti citā veidā.

Ja bioloģisko atkritumu kompostēšana savā mājsaimniecības teritorijā nav iespējama, Jūrmalas iedzīvotāji var vērsties pie sadzīves atkritumu apsaimniekotāja SIA “Clean R”, kas piedāvā bioloģiskajiem atkritumiem atsevišķus konteinerus vai maisus.

Šo atkritumu izvešanai var pieteikties, zvanot SIA “Clean R” Klientu apkalpošanas centram pa tālruni +371 67111001, vai e-pastā kc@cleanr.lv.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā” noteikts, ka bioloģiski noārdāmos atkritumus atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.