Uzņēmēji var pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai jauniešu darba algām vasaras brīvlaikā. Lai veicinātu jauniešu nodarbinātību un pirmās darba pieredzes iegūšanu, jau piekto gadu Jūrmalas pilsētas pašvaldība līdzfinansē 50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas Jūrmalā deklarētiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Līdzfinansējums ir paredzēts līdz diviem mēnešiem vasaras periodā līdz 31.augustam.

 

Pašvaldība aicina uzņēmējus pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai. Lai pieteiktos, uzņēmējam nepieciešams noslēgt darba līgumus ar jauniešiem, iesniegt Jūrmalas pilsētas domē pieteikumu, norādot uzņēmuma kontaktinformāciju, piedāvāto darba vietu skaitu un datus par jauniešiem, apliecinājums par datus apstrādi projekta īstenošanai un De minimis veidlapu par komercdarbības atbalsta sniegšanu. Uzņēmējs vienlaicīgi nevar saņemt līdzfinansējumu par jaunieti, par kuru jau saņem līdzfinansējumu darba algai no citiem finanšu avotiem.

 

Pašvaldības iniciatīva jauniešiem dos iespēju apgūt profesionālās darba iemaņas un pirmo darba pieredzi, bet darba devējiem būs iespēja iepazīties ar jauniem potenciālajiem darbiniekiem, kurus nākotnē piesaistīt savam uzņēmumam arī patstāvīgi.

 

Papildus informāciju un pieteikuma veidlapas iespējams iegūt rakstot elektroniskā pasta vēstuli Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai uznemeji@jurmala.lv.