Darbība

piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu uzņēmējdarbības attīstībai konkursa kārtībā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Līdzfinansējuma mērķis ir veicināt aktivitātes atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam un Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plānā 2018.-2020.gadam noteiktajiem mērķiem.

Komisijas sastāvu ar rīkojumu apstiprina domes priekšsēdētājs.

Dokumenti

Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā (2018. gada 18. oktobra nolikums Nr. 39)