Sociālo pakalpojumu centra "Kauguri" ēka

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” dibināta 2021. gada 1. janvārī.

Galvenie uzdevumi

Pašvaldības iestāde "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"" sniedz:

  • dienas centra pakalpojumu bērniem,
  • dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"" Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Skola ielā 44 uz darbinieku atvaļinājumu laiku no 2021.gada 28.jūnija līdz 26.jūlijam slēgts,
  • dienas centra pakalpojumu pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti,
  • veselības veicināšanas pakalpojumus,
  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
  • krīzes centra pakalpojumus bērniem,

Struktūrvienības

Nodrošina Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem daudzveidīgus sociālos pakalpojumus un veselības veicināšanas aktivitātes, kā arī iespēju saņemt konsultācijas par Jūrmalā pieejamo sociālo palīdzību un pakalpojumiem.