Jūrmalas pilsētas pašvaldība aicina biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam projektu īstenošanai.

Kas var pieteikt projektus?

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, un iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vietai ir jābūt Jūrmalas administratīvajai teritorijai, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta pieteicējs var iesniegt ne vairāk kā vienu konkrētu pieteikumu kādā no kategorijām, kopsummā ne vairāk kā vienu pieteikumu katrā no konkursa kārtām.

Projektu prioritātes:

  • projekti, kas veicina kultūras norišu daudzveidību Jūrmalas apkaimēs no Priedaines līdz Ķemeriem;
  • projekti, kas vērsti skaidri noteiktām mērķauditorijām, īpaši uzsverot interaktivitāti (auditorijas iesaisti);
  • projekti, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturi, izcilas kultūras personības, viņu jubilejas, daiļradi un saikni ar Jūrmalu, tostarp projekti, kas veltīti Latvijas simtgades pasākumu īstenošanai;
  • projekti, kas atspoguļo Eiropas vērtības- zaļo domāšanu, digitālo risinājumu pielietojamību un kultūras projektu integrāciju pilsētvidē.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 7000,00 eiro.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums (2016. gada 25. novembra nolikums Nr. 54)

Veidlapas
Pieteikuma veidlapa
Budžeta izmaksu veidlapa
Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa
Dzīves un darba gājums (CV)
Situācijas plāna apraksts
Saskaņojuma lapa
Kopīpašnieku saskaņojuma lapa
Apliecinājums
Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta  uzskaitei un piešķiršanai, iesniegt atbilstoši Ministru Kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” noteiktajam.

Dace Liepiņa

vecākā referente
dace.liepina [at] jurmala.lv