Projektu prioritātes 2023. gadā

  • projekti, kas veicina laikmetīgu un daudzveidīgu kultūras norišu attīstību Jūrmalas apkaimēs, iesaistot iedzīvotājus no Priedaines līdz Ķemeriem;
  • projekti, kas vērsti skaidri noteiktām mērķauditorijām, īpaši uzsverot jauniešus, nodrošinot interaktivitāti un auditorijas iesaistīšanu;
  • projekti, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas valstspilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, izcilas kultūras personības, to jubilejas, viņu daiļradi un saikni ar Jūrmalu;
  • projekti, kas atspoguļo Eiropas vērtības – zaļo domāšanu, digitālo risinājumu pielietojamību un kultūras projektu integrāciju pilsētvidē, veidojot atvērtu un pievilcīgu dzīves telpu.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000 eiro.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums (2016. gada 25. novembra nolikums Nr. 54)

Veidlapas

Iesniegšanai papīra formātā Iesniegšanai elektroniski parakstītas
Pieteikuma veidlapa
Budžeta izmaksu veidlapa
Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa
Dzīves un darba gājums (CV) (paraugs)
Apliecinājums
Starpposma atskaites veidlapa
Starpposma atskaites veidlapa (budžets)
Starpposma atskaites veidlapa (izmaksas, ieņēmumi)
Noslēguma atskaites veidlapa
Noslēguma atskaites veidlapa (budžets)
Noslēguma atskaites veidlapa (izmaksas, ieņēmumi)
Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta  uzskaitei un piešķiršanai, iesniegt atbilstoši Ministru Kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” noteiktajam.

Pieteikuma veidlapa
Budžeta izmaksu veidlapa
Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa
Dzīves un darba gājums (CV) (paraugs)
Apliecinājums
Starpposma atskaites veidlapa
Starpposma atskaites veidlapa (budžets)
Starpposma atskaites veidlapa (izmaksas, ieņēmumi)
Noslēguma atskaites veidlapa
Noslēguma atskaites veidlapa (budžets)
Noslēguma atskaites veidlapa (izmaksas, ieņēmumi)
Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta  uzskaitei un piešķiršanai, iesniegt atbilstoši Ministru Kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” noteiktajam.

Dace Liepiņa-Kurohtina

vecākā referente
dace.liepina [at] jurmala.lv