Jūrmalā notiek aktīvi darbi vairāk nekā 20 apjomīgu pilsētas infrastruktūras objektu attīstībai – no ērta vides labiekārtojuma pilsētas iedzīvotājiem, komunālās infrastruktūras, izglītības, veselības aprūpes iestāžu un sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu modernizācijas līdz nozīmīgiem tūrisma objektiem.

Karte
  • Attīstot Jūrmalu kā kūrorta un tikšanās vietu, veiktas apjomīgas investīcijas Ķemeru apkaimē: pārbūvēts un restaurēts Ķemeru ūdenstornis, uzsākta daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros, Emīla Dārziņa ielā.
  • Komunālās un transporta infrastruktūras attīstībai līdz ar ielu un ceļu remontiem turpinās vērienīgs pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts, lai nodrošinātu iespēju visiem jūrmalniekiem izmantot centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Ūdenstūrisma attīstībai Straumes ielā tiek būvēts ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori”.
  • Lielupes krasta nostiprinājuma būvniecība ne tikai novērsīs plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu, bet arī nodrošinās kvalitatīvāku dzīves vidi jūrmalniekiem.
  • Pilsētas publisko infrastruktūru papildina jauni vides objekti, rotaļlaukumi, Kauguru atpūtas parks ar jauniešu māju, kuras būvniecību pabeigs 2022. gadā.
  • Izglītības iestāžu modernizācijai veikti energoefektivitātes pasākumi un remontdarbi Ķemeru pamatskolā, Kauguru vidusskolā, Jaundubultu vidusskolā, Jūrmalas Sporta skolā; turpinās Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pārbūves darbi un Jūrmalas Aspazijas pamatskolas ēkas (iepriekš – Lielupes pamatskola) būvniecība. Sākta bērnudārza “Bitīte” pārbūve, kur būs vietas 244 bērniem; būvdarbus plānots pabeigt 2023. gada februārī.
  • Veidojot daudzveidīgu kultūras un sporta vidi, tiek veikti Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes pasākumi – ēkas siltināšana un atjaunošana; plānots atjaunot Ķemeru pamatskolas stadionu, pārbūvēt Mežmalas vidusskolas sporta zāli un uzbūvēt jaunu āra stadionu, uzbūvēt Jūrmalas Aspazijas pamatskolas sporta zāli, atjaunot Jaundubultu vidusskolas stadionu.
  • Veselības aprūpes pieejamības palielināšanai renovēs Jūrmalas slimnīcas telpas. Sociālās infrastruktūras attīstībai pārbūvēs veselības un sociālās aprūpes centru “Sloka”, kur paredzēta arī jauna korpusa būvniecība. Pārbūvēs un atjaunos dienas aprūpes centru Dūņu ceļā, kas paredzēts cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem, būvēs jaunus grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, pārbūvēs sociālo dzīvojamo māju Nometņu ielā.

Pilsētas infrastruktūras attīstībai Jūrmalas pašvaldība ir piesaistījusi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu, kā arī ieguldījusi pašvaldības budžeta līdzekļus. 

Lielākie attīstības objekti