Statuss:
Īstenošanā
ESF
Kauguru parka vizualizācija
Eiropas Sociālais fonds

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekts "Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros"

Apraksts

Projekta ietvaros tiek plānots veikt ieguldījumus zemesgabalā, Jūrmalā, Kauguri 2102, kas atrodas Jūrmalas pilsētas Kauguru daļā, teritorijā starp Talsu šoseju, Telšu ielu, Mazo Nometņu ielu un Lauku ielu, paredzot šajā teritorijā nodrošināt infrastruktūru, kas būtu piemērota komersantiem saimnieciskās darbības veikšanai, vienlaicīgi kalpotu arī kā droša, pieejama un vizuāli Jūrmalas ainaviskajai videi raksturīga teritorija ar daudzfunkcionālām sabiedriskajām aktivitātēm - pilsētas kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanai, tirdzniecības vietu nodrošināšanai, sporta un aktīvās atpūtas aktivitātēm utt.

 1. Parka teritorijas izveide, t.sk. – ielas, gājēju ceļa, stāvlaukuma un pulcēšanās laukuma izbūve, video novērošanas sistēmas izveide, inženierkomunikāciju (ūdenssaimniecība, siltumapgāde, elektroapgāde) izbūve, skeitparka ar nojumi, rotaļu laukuma, trenažieru laukuma un laukuma sporta spēlēm izbūve, piknika vietu zonas, atpūtas zonas ar skatuvi izveide;
 2. Jauniešu mājas izbūve - divstāvīga ēka ar attiecīgu inženierkomunikāciju izbūvi, nodrošinot mūsdienīgu apsardzes un piekļuves sistēmas risinājumus un videonovērošanas sistēmas izbūvi. Būvprojekta risinājumi paredz izveidot mūsdienīgu, ar kūrortpilsētai raksturīgu vizuālo identitāti atpazīstamu sabiedrībai nozīmīgu objektu, sekmējot tajā patstāvīgu apmeklētāju plūsmu, nodrošinot interesantu, daudzveidīgu aktivitāšu piedāvājumu dažāda vecuma apmeklētājiem drošā un ērti pieejamā vidē. 

Iesniedzējs: Jūrmalas pilsētas dome

Mērķis

Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstību sekmējošā infrastruktūrā, un balstoties uz komersantu vajadzībām, nodrošināt komercdarbības attīstībai labvēlīgus apstākļus Jūrmalas pilsētā, izveidojot pilsētas atpūtas parku un jauniešu māju Kauguros, atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai.

Periods: no 05.07.2017. līdz 04.10.2022.

Finansējuma apmērs: 9 641 947.74 €

Finansējuma avots

Projekta kopējās izmaksas 9 641 947.74 EUR, tai skaitā:

 1. projekta attiecināmās izmaksas 2 698 915.61 EUR, tai skaitā:
  1. ERAF līdzfinansējums ir 53.39% jeb 1 440 865.05 EUR;
  2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 34.72 % jeb 937 104.88 EUR , tai skaitā:
   1. valsts budžeta dotācija ir 15% (5.21% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 140 565.73 EUR;
   2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 85% (29.51% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 796 539.15 EUR;
 2. nacionālais privātais līdzfinansējums (projekta privātās attiecināmās izmaksas), kas ir kā neto peļņas daļa par kuru tiek samazināts ERAF apjoms un ir sedzamas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, paredzēts būvniecības darbu izmaksām infrastruktūrai, veicot projekta darbības, kas kvalificējas kā valsts atbalsts ēku infrastruktūrai, ir 11.89% jeb 320 945.68 EUR.
 3. projekta neattiecināmās izmaksas, Jūrmalas pilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei ir 6 943 032.13 EUR, tai skaitā Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta publisko neatteicināmo izmaksu segšanai, kas nepieciešams transporta, siltumapgādes un ūdenspagādes pieslēguma izbūvei ir 185 736.46 EUR un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta privāto neatteicināmo izmaksu segšanai, kas nepieciešams ārējās elektroapgādes izbūvei, Pilsētas atpūtas parka labiekārtojuma, apgaismojuma un video novērošanas sistēmas, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvei, kā arī ēkās paredzot, pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo telpu izbūvei ir 6 757 295.67 EUR.

Baiba Birzniece

nodaļas vadītāja
baiba.birzniece [at] jurmala.lv
Uzliek spāru vainagu
Kauguru parka būvniecība
Kauguros rit darbi parka un jauniešu mājas būvniecībai
Kauguru parka un jauniešu mājas vizualizācija
Pavasarī sāks izbūvēt Kauguru parku
Piešķirts Eiropas Savienības finansējums Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas būvniecībai Kauguros
Modernizē skolas, sāks Kauguru atpūtas parka būvniecību