Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-
  • Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai par pašvaldības darbu.
  • Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem.
  • Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt iestādes klātienē un pēc iespējas saņemt pakalpojumus attālināti: elektroniski vai pa tālruni.

Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana

Persona sagatavoto jautājumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu var iesniegt:

Papildus MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem, pašvaldība pieņem arī šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus:

  • noformētam tekstam – DOC;
  • elektroniskajām tabulām – XLS;
  • portatīvā dokumenta formātu PDF.

Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma izskatīšana

Saņemtais dokuments tiek reģistrēts un nodots konkrētai amatpersonai (atbildīgajam speciālistam) izskatīšanai, izpildei vai tiek pieņemts zināšanai.
Atbildīgais speciālists izvērtē iesniegumu, veic nepieciešamās darbības un sagatavo iesniedzējam atbildi.

Personai atbilde uz iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu tiek sniegta izvēlētajā veidā:

  • klātienē,
  • uz e-pasta adresi,
  • pa pastu,
  • e-adresē.

Uzziņas par pakalpojumu

Apmeklētāju apkalpošanas centri

pasts [at] jurmala.lv
Centrālajā administrācijā Jomas ielā 1/5, Kauguros Raiņa ielā 110, Ķemeros Tukuma ielā 20