Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Apmeklētāju apkalpošanas centri

pasts [at] jurmala.lv
Domē Jomas ielā 1/5, Kauguros Raiņa ielā 110, Ķemeros Tukuma ielā 20

Apmeklētāju apkalpošanas centru darba laiks

 • Pirmdiena 8.30–18.00
 • Otrdiena 8.30–17.00
 • Trešdiena 8.30–17.00
 • Ceturtdiena 8.30–17.00
 • Piektdiena 8.30–16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts
 • Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai par pašvaldības darbu.
 • Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem.
 • Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt iestādes klātienē un pēc iespējas saņemt pakalpojumus attālināti: elektroniski vai pa tālruni.

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona sagatavoto iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu var iesniegt:

Papildus MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem, pašvaldība pieņem arī šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus:

 • noformētam tekstam – DOC;
 • elektroniskajām tabulām – XLS;
 • portatīvā dokumenta formātu PDF.

Pakalpojuma apstrāde

Saņemtais dokuments tiek reģistrēts un nodots konkrētai amatpersonai (atbildīgajam speciālistam) izskatīšanai, izpildei vai tiek pieņemts zināšanai.
Atbildīgais speciālists izvērtē iesniegumu, veic nepieciešamās darbības un sagatavo iesniedzējam atbildi.

Pakalpojuma saņemšana

Personai atbilde uz iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu tiek sniegta izvēlētajā veidā:

 • klātienē,
 • uz e-pasta adresi,
 • pa pastu.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Apmeklētāju apkalpošanas centri

pasts [at] jurmala.lv
Domē Jomas ielā 1/5, Kauguros Raiņa ielā 110, Ķemeros Tukuma ielā 20