Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apraksts

Naudas balvas mērķis ir atbalstīt un veicināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamo kvalitatīvu zināšanu un prasmju apguvi un mērķtiecīgu izaugsmi, kas balstīta uz mācību un radošas darbības nozīmīgumu.

Naudas balvu fondu katru gadu nosaka Jūrmalas dome.