Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15 darba dienas
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apraksts

 • Kam nepieciešams 
  • Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai – asenizatoram  ir jāreģistrējas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā
 • Reģistrācijas derīguma termiņš
  • Asenizatoru reģistrē uz termiņu, kas nepārsniedz izsniegtās speciālās atļaujas (licences) kravas autopārvadājumiem vai pašpārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā derīguma termiņu
 • Lai reģistrētos notekūdeņu un nosēdumu savākšanai un izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, asenizatoram ir jāatbilst šādām prasībām:
  • Asenizators ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu. Saņemta autopārvadājumu licence VSIA “Autotransporta direkcijā”;
  • Iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  • Asenizatoram ir noslēgts līgums ar Jūrmalas valstspilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju (SIA “Jūrmalas ūdens”) par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.
 • Kas man jādara, lai varētu veikt asenizatora reģistrāciju? 
  • Aizpildītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem (iesnieguma veidlapu skatīt zemāk) asenizators vai viņa pilnvarota persona iesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centrā, pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: pasts@jurmala.lv (normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā);
  • Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas atbilst saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām;
  • Ja Asenizators atbilst visām saistošo noteikumu prasībām, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju
 • Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu?
  • Iesniegums par asenizatora reģistrāciju aizpildāms elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā un nosūtāms uz e- pasta adresi: pasts@jurmala.lv
 1. Asenizatoram ir noslēgts līgums ar Jūrmalas valstspilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju (SIA “Jūrmalas ūdens”) par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu
 2. Saņemta autopārvadājumu licence VSIA “Autotransporta direkcijā

Uzziņas par pakalpojumu

Apmeklētāju apkalpošanas centri

pasts [at] jurmala.lv
Centrālajā administrācijā Jomas ielā 1/5, Kauguros Raiņa ielā 110, Ķemeros Tukuma ielā 20