Izglītība
Skolēnu apliecības var pieteikt portālā karte.jurmala.lv

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, 1. klašu skolēnus, kā arī tos, kuri maina mācību iestādi Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, Jūrmalas pilsētas dome aicina pieteikt skolēnu apliecības. Skolēnu apliecības var pieteikt, sākot ar 16. augustu.

Viedkarte “Skolēna apliecība” pilda skolēna apliecības funkcijas, gan saņemot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, gan sniedz dažādas priekšrocības un atlaides pie pakalpojumu sniedzējiem un tirdzniecības vietās Jūrmalā, kā arī kalpo kā piekļuves atļauja izglītības iestādēs, kurās uzstādīta piekļuves kontroles sistēma.

Kā pieteikt apliecību portālā?

Viedkarti “Skolēna apliecība” skolēniem, kuri sāk skolas gaitas jaunās izglītības iestādēs vai tās maina, vecāki vai aizbildņi var pieteikt elektroniski pašvaldības pakalpojumu portālā karte.jurmala.lv. Portālā karte.jurmala.lv var autorizēties, izmantojot portāla Latvija.lv piedāvātās autorizēšanās iespējas. Piesakoties kartei portālā, vecāki vai aizbildņi var ērti aizpildīt pieteikumu, kā arī pievienot fotogrāfiju un dokumentus, kas nepieciešami skolēna apliecības pirmreizējai vai atkārtotai saņemšanai.

Kur saņemt?

Ja skolēna apliecības saņemšanai tiks izvēlēts portāls karte.jurmala.lv un pieteikums iesniegts līdz 23. augustam, skolēna apliecību no 1. septembra varēs saņemt izglītības iestādē, kurā bērns mācās. Savukārt vēlāk iesniegtajiem pieteikumiem pēc kartes izgatavošanas uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta ziņa par apliecības izgatavošanu, ko vecāks vai aizbildnis varēs saņemt izvēlētajā Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā.

Kā pieteikt klātienē?

Viedkarti “Skolēna apliecība” var saņemt arī klātienē – vecākiem vai aizbildnim kopā ar skolēnu jāierodas kādā no Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centriem, līdzi ņemot savu un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Apmeklētāju apkalpošanas speciālists pārbaudīs datus, noskaidros piederību izglītības iestādei un izgatavos skolēna apliecību.

Apmeklētāju apkalpošanas centru darba laiks:

  • pirmdienās plkst. 8.30–13.00 un 13.30–18.00,
  • otrdienās–ceturtdienās plkst. 8.30–13.00 un 13.30–17.00,
  • piektdienās plkst. 8.30–13.00 un 13.30–16.00.

Kā nomainīt skolēna karti?

Viedkarti “Skolēna apliecība” administrē Jūrmalas pilsētas dome, un tas ir Jūrmalas pilsētas domes īpašums, kas nodots personai turējumā.

Izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs, izbeidzot izglītības ieguvi minētajās izglītības iestādēs, skolēna apliecība jānodod atpakaļ izglītības iestādei vai apkalpošanas centros.

Jūrmalas pilsētas dome skolēna apliecību izgatavo un izsniedz bez maksas vienai personai:

  • saņemot to pirmo reizi;
  • ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība tiek atjaunota ne ātrāk kā mēnesi pirms derīguma termiņa beigām;
  • ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība nav tehniskā vai lietošanas kārtībā, kas radušies Jūrmalas pilsētas domes vainas dēļ;
  • ja izglītojamais maina izglītības iestādi pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu ietvaros;
  • ja skolēna apliecības nomaiņa nepieciešama sakarā ar personas datu izmaiņām, kas norādīti uz skolēna apliecības, tās derīguma termiņa ietvaros, ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība tiek nodota apkalpošanas centros.

Citos gadījumos, piemēram, ja viedkarte ir nozaudēta, nolaupīta vai citu iemeslu dēļ netiek nodota apkalpošanas centros nomaiņai, tad par viedkartes atkārtotu izgatavošanu izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs, veicams maksājums 3,50 EUR apmērā

    Vairāk par Jūrmalas iedzīvotāja karti, tās lietošanu un saņemšanas kārtību lasīt šeit.