Pašvaldība Sabiedrība
Pulksteņa ciparnīca
Piesaistot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai un atjaunošanai, atjaunota Ķemeru ev.lut. baznīcas zvana armatūra, uzstādīta elektroniska apskaņošanas sistēma un atjaunota torņa pulksteņa ciparnīca.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu atjaunošanai un saglabāšanai. Līdzfinansējumam var pieteikties līdz 2022. gada 4. aprīlim; to organizē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Kultūrtelpas un vides dizaina centrs”.

Šogad paplašināts to kultūras pieminekļu loks, kuru īpašnieki var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai. Uz līdzfinansējumu 50% apmērā var pretendēt tādu kultūras pieminekļu atjaunošanai, kuru galvenā fasāde robežojas ar publisko ārtelpu un ir pieejami sabiedrības apskatei.

Kopumā ir četras kultūras pieminekļu ēku grupas, kuru īpašnieki var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai.

  • Kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi, var pieteikties līdzfinansējumam vienam projektam līdz 90% no projekta kopējām izmaksām, ja veicamo darbu tāme ir līdz 10 000 eiro. Ja tāme pārsniedz 10 000 eiro, līdzfinansējuma apmērs ir līdz 9000 eiro, pieskaitot 50% no summas, kas pārsniedz 10 000 eiro, bet ne vairāk kā 15 000 eiro.
  • Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo kulta celtņu, tostarp dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, un reliģisko priekšmetu saglabāšanai var pretendēt uz līdzfinansējumu vienam projektam līdz 100%, ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 15 000 eiro. Ja realizējamā projekta kopējās izmaksas pārsniedz 15 000 eiro, līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 15 000 eiro apmērā.
  • Kultūras pieminekļu vai kultūras pieminekļa sastāvā ietilpstošu kultūrvēsturiski vērtīgu – saglabājamu ēku, kas pieejamas sabiedrības apskatei un atrodas uz Jomas ielas posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai maksimālais pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 15 000 eiro, līdzfinansējuma apjoms ir līdz 50% no projekta kopējām izmaksām.
  • Kultūras pieminekļu, kas pieejami sabiedrības apskatei, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai apmērā līdz 50% no projekta kopējām izmaksām, un maksimālais pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 15 000 eiro.

2021. gadā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 43 500 eiro apmērā veikti atjaunošanas darbi četriem kultūras pieminekļiem. Veikta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa Jomas ielā 50 fasāžu atjaunošana, atjaunotas arī fasādes Majoru Romas katoļu draudzes baznīcai. Veikta otrā stāva logu renovācija Dubultu luterāņu baznīcā, kā arī veikta Ķemeru luterāņu baznīcas zvanu un to nesošo konstrukciju atjaunošana, tajā skaitā torņa zvana elektroniskās zvanu sistēmas un trīs jaunu fasādes pulksteņu apgaismojumu iegāde un uzstādīšana.

Pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu atjaunošanai tiek piešķirts saskaņā ar 2019. gada 21. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” .

Pieteikšanās termiņš – līdz 2022. gada 4. aprīlim (ieskaitot). Pieteikums jāiesniedz Pils ielā 1, Jūrmalā. Ja ir jautājumi par iesniedzamo dokumentāciju, zvanīt pa tālruni 29125789 vai rakstīt uz e-pasta adresi kulturtelpa@jurmala.lv.

Plašāka informācija par pieteikšanos sadaļā “Kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss”.