Pašvaldība Sabiedrība
Jomas ielas ēkas

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība izsludina papildu konkursu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu atjaunošanai un saglabāšanai. Līdzfinansējumam var pieteikties līdz 2022. gada 15. jūnijam, to organizē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs”.

Šogad paplašināts to kultūra pieminekļu loks, kuri var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai. Uz līdzfinansējumu 50% apmērā var pretendēt jebkuru kultūras pieminekļu fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai, kas pieejami sabiedrības apskatei.  

Kopumā ir četras kultūras pieminekļu ēku grupas, kuru īpašnieki var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai.

  • Kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi, var pieteikties līdzfinansējumam vienam projektam līdz 90% no projekta kopējām izmaksām, ja veicamo darbu tāme ir līdz 10 000 eiro. Ja tāme pārsniedz 10 000 eiro, līdzfinansējuma apmērs ir līdz 9000 eiro, pieskaitot 50% no summas, kas pārsniedz 10 000 eiro, bet ne vairāk kā 15 000 eiro,
  • Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo kulta celtņu, tostarp dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, un reliģisko priekšmetu saglabāšanai var pretendēt uz līdzfinansējuma vienam projektam saņemšanai līdz 100%, ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 15 000 eiro. Ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas pārsniedz 15 000 eiro, līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 15 000 eiro apmērā,
  • Kultūras pieminekļu vai kultūras pieminekļa sastāvā ietilpstošu kultūrvēsturiski vērtīgu – saglabājamu ēku,  kas pieejamas sabiedrības apskatei un atrodas uz Jomas ielas posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai maksimālais pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 15 000 eiro, līdzfinansējuma apjoms ir līdz 50% no projekta kopējām izmaksām.
  • Kultūras pieminekļu, kas pieejami sabiedrības apskatei (ēku, kuru galvenā fasāde robežojas ar publisko ārtelpu), fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai, var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai līdz 50% apmērā no projekta kopējām izmaksām, un maksimālais pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 15 000 eiro. Ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas pārsniedz 15 000 eiro, līdzfinansējuma apjoms ir līdz 50 % no projekta kopējām izmaksām.
2021. gadā ar līdzfinansējumu atjaunotie kultūras pieminekļi

Pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu atjaunošanai tiek piešķirts saskaņā ar 2019. gada 21. februāra saistošajiem noteikumiem  Nr.9 „Kārtība kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2022. gada 15. jūnijam (ieskaitot). Pieteikums jāiesniedz Pils iela 1, Jūrmalā. Jautājumu gadījumā par iesniedzamo dokumentāciju zvanīt pa tālruni +371 62001010, vai rakstīt uz kulturtelpa@jurmala.lv.

Plašāka informācija par pieteikšanos sadaļā “Kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss”.