Jauniete pie datora

Pašvaldības uzdevumā pētījumu centrs SKDS regulāri veic Jūrmalas iedzīvotāju aptauju. Pētījuma ietvaros respondentiem lūgts raksturot savu interesi un informētību par Jūrmalas pašvaldības darbu, novērtēt līdzdalības iespējas un raksturot saskarsmi ar pašvaldību, sniegt vērtējumu Jūrmalas pašvaldības darbam kopumā un atsevišķās jomās, paust savu attieksmi pret dzīvi Jūrmalā, novērtēt Jūrmalas pašvaldības atbalsta pasākumus u.c. 

Pludmale ar cilvēkiem

2019. gada jūlijā tika veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu Jūrmalas un citu pilsētu vērtējumu iedzīvotāju skatījumā. Aptaujā piedalījās 1005 respondenti no visas Latvijas vecumā no 18 līdz 75 gadiem. 

DR.OEC. Ilze Medne
DR.OEC. Aija van der Steina
MBA Kristīne Bērziņa 

Tirdzinš

Jūrmalas pilsētā strādājošu uzņēmēju aptauja. 2014.gada decembrī veiktās Jūrmalas pilsētā strādājošo uzņēmēju aptaujā respondentiem lūdza nosaukt iemeslus, kāpēc viņi izlēmuši dibināt uzņēmumu, novērtēt sava uzņēmuma attīstības iespējas Jūrmalā, raksturot savus plānus tuvākajiem 3 gadiem, atzīmēt, vai projektu īstenošanai ir piesaistīts Eiropas Savienības finansējums, kā arī paust savu attieksmi pret nepieciešamību veidot īpašu atbalsta programmu jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai.  

 

Ekskursanti Ķemeros

DR.OEC. Ilze Medne
DR.OEC. Aija van der Steina
MBA Kristīne Bērziņa 

Būs papildu sabiedriskā transporta reisi nokļūšanai Līgo svētkos
Bibliotēka
ūdens krāns
vizuālis
Vizuālis
Rokas paspiešana
Izmaiņas sociālās palīdzības jomā no 2021. gada
Jūrmala palielinās jaundzimušo pabalstu līdz 500 eiro
Aicinām piedalīties aptaujā par atpūtu Jūrmalas pludmalēs
Piedalieties aptaujā!
Jūrmalas dome
Aptauja par cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos sportā
Aicinām piedalīties aptaujā!