JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR BEZMAKSAS BRAUCIENIEM VILCIENĀ 

 Tiesības uz bezmaksas braucieniem

Bezmaksas braucieni (2 vilciena biļetes dienā) pienākas personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Jūrmalā uz esošā gada 1. janvāra plkst. 00.00 un kuru rīcībā ir derīga Jūrmalas iedzīvotāja karte vai Jūrmalas skolēna apliecība.  

! Izņēmums ir personas, kurām jau šobrīd valsts ir noteikusi 100% braukšanas maksas atvieglojumu braukšanai vilcienā, tostarp bērni pirmsskolas vecumā, 1. un 2. grupas invalīdi un politiski represētās personas. Valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 414.

Lai saņemtu bezmaksas biļeti, personai ir jābūt deklarētai dzīvesvietai Jūrmalas pašvaldības teritorijā uz esošā gada 1.janvāri plkst. 00.00. Ja esat deklarējis savu dzīvesvietu pašvaldībā pēc šā laika, tad drīkstēsiet sākt izmantot bezmaksas braucienus, sākot no nākamā gada 7. janvāra.

Nē. Bezmaksas biļete ir pieejama tikai personām, kuras ir deklarējušas Jūrmalas teritorijā dzīvesvietu uz esošā gada 1.janvāri plkst.00.00. Ja esat deklarējis savu dzīvesvietu Jūrmalā pēc šā laika, tad drīkstēsiet sākt izmantot bezmaksas braucienus, sākot no nākamā gada 7. janvāra.

1. Jāpārliecinās, vai ir deklarēta dzīvesvieta Jūrmalas teritorijā uz esošā gada 1.janvāri un vai iedzīvotāja kartei nav beidzies derīguma termiņš. Ja kartei beidzies derīguma termiņš, lūdzam noformēt jaunu Jūrmalas iedzīvotāja karti/skolēna apliecību elektroniski vietnē https://karte.jurmala.lv vai klātienē pašvaldības apmeklētāju apkalpošanas centros – vairāk informācijas šeit. 

2. Jāpārliecinās, vai neesat to personu lokā, kurām  ir nodrošināts valsts atbalsts braukšanai vilcienā. Pašvaldības pabalstu bezmaksas braucienam vilcienā nevar saņemt persona, kurai jau šobrīd pienākas valsts noteiktais atbalsts braucienam vilcienā (100% atlaide) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 414.

3.  Jāpārliecinās, vai iedzīvotāja karte nav fiziski bojāta un tā ir darba kārtībā (piemēram – darbojas autobusos). 

4. Ja konstatējat, ka visi nosacījumi ir izpildīti, lai saņemtu bezmaksas biļetes, lūdzam rakstīt uz e-pastu: transports@jurmala.lv. Varat arī zvanīt uz pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centra tālruni 67093816

Lūdzam ņemt vērā, ka iedzīvotāja kartei/skolēna apliecībai var būt apturēta iespēja saņemt bezmaksas biļetes uz 120 dienām, ja 3 (trīs) reizes pēc kārtas bezmaksas biļete nebūs reģistrēta pie vilciena konduktora kontroliera. 

Jūrmalas iedzīvotāja kartei/skolēna apliecībai vienmēr ir jābūt līdzi, ja izmantojat bezmaksas brauciena pakalpojumu. Tā ir jāuzrāda, lai saņemtu bezmaksas biļeti dzelzceļa stacijas kasē, kā arī kopā ar bezmaksas biļeti – vilciena konduktoram kontrolierim. Bez Jūrmalas iedzīvotāja kartes/skolēna apliecības bezmaksas biļete tiek uzskatīta pa nederīgu. 

 Biļešu iegāde

Bezmaksas biļeti var saņemt:

  • klātienē ­­– dzelzceļa stacijas kasē (skatīt 11. un 12. jautājumu),
  • elektroniski, noformējot biļeti tīmekļvietnē www.vivi.lv vai mobilajā lietotnē “Vivi Latvija”.

Kā noformēt biļeti tīmekļvietnē www.vivi.lv?

Lai noformētu biļeti elektroniski, ir jāizveido personīgais konts tīmekļvietnē www.vivi.lv vai mobilajā lietotnē “Vivi Latvija”. Pēc reģistrēšanās mobilajā lietotnē ir jāapmeklē sadaļa "Profils", kur sadaļā "Papildu iespējas" ir jāatzīmē, ka ir vēlme "Ievadīt atlaižu kartes datus" un jānorada savs personas kods un Jūrmalas iedzīvotāja kartes/skolēna apliecības numurs. Personas kods jāievada bez domuzīmes:

Pēc datu ievades un saglabāšanas, veicot biļetes pirkšanu, būs iespēja izvēlēties Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības apmaksātu biļeti (ja personai pienākas apmaksātie braucieni, skatīt 1. jautājumu):

Biļete obligāti ir jāsaņem pirms brauciena, jo vilcienā pie konduktora kontroliera bezmaksas biļeti saņemt nevarēs.  

! Atcerieties, ka bezmaksas biļete ir obligāti jāreģistrē vilcienā pie konduktora kontroliera. Ja biļete 3 (trīs) reizes pēc kārtas netiks reģistrēta pie konduktora kontroliera, personai uz 120 (viens simts divdesmit dienām) dienām tiks apturēta iespēja izmantot bezmaksas braucienus ar vilcienu. 

Vienai personai ir iespēja noformēt 2 (divas) bezmaksas biļetes vienas dienas laikā maršrutos posmā Ķemeri – Rīga. Katram braucienam biļete ir jāiegādājas atsevišķi. Biļete ir derīga tikai noteiktajā maršrutā. Par biļetes derīguma termiņu, lūdzu, skatiet 8. jautājumā. 

Biļetes derīguma termiņu nosaka pasažieru pārvadātājs. Šobrīd mobilajā lietotnē vai tīmekļa vietnē iegādāta biļete var tikt izmantota tikai konkrētajā vai nākamajā reisā. Savukārt biļete, kura tiek saņemta dzelzceļa stacijas kasē, var tikt izmantota jebkurā tās dienas reisā noteiktajā maršrutā.  

Nē, vilcienā pie konduktora kontroliera bezmaksas biļeti nav iespējams saņemt/noformēt. Braukšanai derīga biļete ir jāsaņem/jānoformē pirms iekāpšanas vilcienā.

Nē, bezmaksas biļete ir biļete vienam braucienam vienā virzienā. Vienai personai ir iespēja noformēt 2 bezmaksas biļetes vienas dienas laikā. Katram braucienam biļete ir jānoformē atsevišķi braucienam konkrētā maršrutā. Par biļetes derīguma termiņu, lūdzu, skatiet 8. jautājumā. 

Informācija par dzelzceļa staciju kasēm un darbalaikiem ir pieejama šeit https://www.vivi.lv/lv/biletes/bilesu-kasu-darba-laiki/ 

Bezmaksas biļeti var saņemt to dzelzceļa staciju kasēs, kas atrodas vilciena maršrutā Rīga – Ķemeri. Citu dzelzceļa staciju kasēs bezmaksas biļeti nav iespējams saņemt.

Bezmaksas biļeti var noformēt tīmekļvietnē www.vivi.lv vai mobilajā lietotnē “Vivi Latvija”, vai tuvākajā dzelzceļa stacijas kasē dzelzceļa posmā Ķemeri – Rīga. Biļete obligāti ir jāsaņem pirms brauciena, jo vilcienā pie konduktora kontroliera bezmaksas biļeti saņemt nav iespējams. 

Nē. Bezmaksas biļete ir derīga tikai personai. Par bagāžas vai velosipēda pārvadāšanu ir jāveic samaksa atbilstoši pasažieru pārvadātāja noteiktajām biļešu cenām. 

 Tehniskās problēmas

Gadījumā, ja nestrādā tīmekļvietne www.vivi.lv vai mobilā lietotne “Vivi Latvija”, bezmaksas biļeti var saņemt tuvākās dzelzceļa stacijas kasē. Vilcienā pie konduktora kontroliera bezmaksas biļeti nav iespējams saņemt. Par jautājumiem saistībā ar tīmekļvietni www.vivi.lv vai mobilo lietotni “Vivi Latvija” lūdzam vērsties AS “Pasažieru vilciens” diennakts uzziņu dienestā pa tālruni 80007600.

Nē, šajā gadījumā biļete jāapmaksā pašam. Pašvaldība nav tiesīga kompensēt jebkādus izdevumus, kuri radušies, ja nestrādā pasažieru pārvadātāja tehnoloģiskie risinājumi vai persona nav pareizi noformējusi un/vai izmantojusi bezmaksas biļetes. 

Personai, kurai bezmaksas biļetes pakalpojums ir bloķēts, jo  3 (trīs) reizes pēc kārtas biļete brauciena laikā nav reģistrēta pie konduktora kontroliera, bezmaksas braucienu pakalpojums automātiski tiks atjaunots pēc 120 (viens simts divdesmit) dienām. 

Šobrīd par kartes nobloķēšanas termiņu var uzzināt, rakstot uz e-pastu transports@jurmala.lv. (nākotnē plānots, ka persona to varēs redzēt tīmekļvietnē https://karte.jurmala.lv ). 

Varat arī zvanīt uz pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centra tālruni 67093816. 

 Biļešu iegāde bērniem

Nē, katram pasažierim jābūt izveidotam savam personīgajam kontam tīmekļvietnē www.vivi.lv vai mobilajā lietotnē “Vivi Latvija”, lai elektroniski iegādātos Jūrmalas pašvaldība kompensētu bezmaksas biļeti. Lai saņemtu bezmaksas biļeti klātienē dzelzceļa stacijas kasē, ir jāuzrāda arī bērna Jūrmalas skolēna apliecība/iedzīvotāja karte. Lūdzam ņemt vērā, ka bērniem līdz 7 gadu vecumam nevar noformēt pašvaldības apmaksātu bezmaksas biļeti, jo pirmsskolas vecuma bērniem pienākas valsts noteiktais atbalsts (biļete ar 100% atlaidi) braukšanai vilcienā. 

Nē, jo pirmsskolas vecuma bērniem pienākas valsts noteiktais atbalsts (biļete ar 100% atlaidi) braukšanai vilcienā. Bezmaksas biļetes pirmsskolas vecuma bērniem jāiegādājas atbilstoši AS “Pasažieru vilciens” noteikumiem.  

 Citi jautājumi

Pašvaldības atbalstu braucienam vilcienā nevar saņemt persona, kurai jau šobrīd pienākas valsts noteiktais atbalsts braucienam vilcienā (100% atlaide) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 414: https://likumi.lv/ta/id/324287-brauksanas-maksas-atvieglojumu-noteikumi

Atbilstoši AS “Pasažieru vilciens” noteikumiem, pasažieris ir atbildīgs par biļetes reģistrāciju brauciena laikā.  

Lūdzam ņemt vērā: ja 3 (trīs) reizes pēc kārtas nereģistrēsiet savu bezmaksas biļeti pie vilciena konduktora kontroliera, bezmaksas biļetes pakalpojums tiks bloķēts uz 120 (viens simts divdesmit) dienām.

 Kur saņemt informāciju

Ja nepieciešama palīdzība, lai izveidotu personīgo kontu tīmekļvietnē www.vivi.lv vai mobilajā lietotnē “Vivi Latvija” un konsultācija, kā noformēt elektronisko bezmaksas biļeti:  

  • varat vērsties jebkurā Jūrmalas Centrālās bibliotēkas filiālē, kur nepieciešamo palīdzību bibliotēkas darba laikā sniegs bibliotēkas darbinieki.  

  • Seniori ir aicināti uz konsultācijām katru otrdienu un ceturtdienu no plkst. 10.00 līdz 13.00 Dienas centrā pensijas vecuma personām un invalīdiem Skolas ielā 44 Jūrmalā. Lūdzam pieteikties konsultācijai pa tālruni  26638975. 

Pašvaldības atbalsts bezmaksas braukšanai vilcienā tiek nodrošināts saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 21 https://dokumenti.jurmala.lv/docs/m23/s/m23s021_m.htm

  • Par jautājumiem, kas skar pasažieru pārvadātāja pakalpojumus, tostarp tīmekļvietnes www.vivi.lv vai mobilās lietotnes “Vivi Latvija” darbību, lūdzam vērsties AS “Pasažieru vilciens” diennakts uzziņu dienestā pa tālruni 80007600. 

  • Par jautājumiem, kas skar Jūrmalas iedzīvotāja karti/skolēna apliecību, rakstiet uz e-pastu: transports@jurmala.lv. Vai arī sazinieties ar pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centru pa tālruni 67093816.