Jūrmalas pilsētas pašvaldība aicina biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam projektu īstenošanai. 

Veselības aprūpes pieejamības palielināšanai  un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu  īstenošanas projektu īstenošanas laiks ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. 

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000,00 eiro.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija; iesniedzējs projektu var īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vieta – Jūrmalas administratīvā teritorija, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Projektu prioritātes:

  • pasākumi traumatisma un vides risku ietekmes mazināšanai dažādās mērķgrupās,
  • pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, īpaši ģimenēm ar maziem bērniem, sekmējot ikdienas fizisko aktivitāšu palielināšanos,
  • pasākumi atkarību ietekmes mazināšanai, akcentējot aktivitātes pret pārmērīgu jauno tehnoloģiju lietošanu dažādās mērķgrupās,
  • pasākumi mutes dobuma un zobu veselības veicināšanai dažādās mērķgrupās,
  • iedzīvotāju garīgās veselības stiprināšana.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums (2016. gada 25. novembra nolikums Nr. 54)

Veidlapas:
Pieteikuma veidlapa
Budžeta izmaksu veidlapa
Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa
Dzīves un darba gājums (CV)
Situācijas plāna apraksts
Saskaņojuma lapa
Kopīpašnieku saskaņojuma lapa
Apliecinājums
Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta  uzskaitei un piešķiršanai, iesniegt atbilstoši Ministru Kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” noteiktajam.

Raimonda Dakša

sabiedrības veselības organizatore
raimonda.daksa [at] jurmala.lv