Tradīciju kopa "Skance"

Kopš 1999. gada latviešu tradīciju kopa „Skance" piedalās visos gadskārtu  tradīciju svētkos gan Kauguru kultūras nama telpās un pagalmā, gan arī pilsētas pasākumos, iepazīstinot skatītājus ar latviešu tautas dziesmām, paražām, rotaļām.

Vadītāja: Ārija Zeltiņa
Tālrunis: 29430796