Paplašinātā meklēšana

Domes priekšsēdētājs

gatis.truksnis [at] jurmala.lv

Priekšsēdētāja birojs

birojs [at] jurmala.lv

Izpilddirektors

edgars.stobovs [at] jurmala.lv

Izpilddirektora vietnieks

arturs.grants [at] jurmala.lv

Administratīvā nodaļa

Administrativa_nodala [at] jurmala.lv

Kanceleja

pasts [at] jurmala.lv

Tiesvedības nodaļa

janis.kenins [at] jurmala.lv

Saimniecības nodaļa

arturs.dainis [at] jurmala.lv

Attīstības pārvalde

attistiba [at] jurmala.lv

Būvniecības daļa

aigars.lisovskis [at] jurmala.lv

Projektu nodaļa

ieva.sponberga [at] jurmala.lv

Vides nodaļa

ineta.umbrasko [at] jurmala.lv

Budžeta nodaļa

finans [at] jurmala.lv

Centralizētā grāmatvedība

inara.kundzina [at] jurmala.lv

Iepirkumu birojs

astra.priede [at] jurmala.lv

Sistēmu nodrošinājuma nodaļa

iveta.petrovska [at] jurmala.lv

Tehniskā nodrošinājuma nodaļa

peteris.ratnieks [at] jurmala.lv

Īpašumu pārvalde

arturs.grants [at] jurmala.lv

Dzīvokļu nodaļa

guna.kovalevska [at] jurmala.lv

Mežsaimniecības nodaļa

atis.sapronovs [at] jurmala.lv

Nodokļu nodaļa

anita.lindermane [at] jurmala.lv

Pašvaldības īpašumu nodaļa

ipasumi [at] jurmala.lv

Izglītības pārvalde

imants.vasmanis [at] jurmala.lv

Izglītības attīstības nodaļa

vairis.laudams [at] jurmala.lv

Vispārējās izglītības nodaļa

jolanta.batina [at] jurmala.lv

Kultūras nodaļa

kulturas_nodala [at] jurmala.lv

Mārketinga nodaļa

marketings [at] jurmala.lv

Personāla nodaļa

personals [at] jurmala.lv

Pilsētplānošanas nodaļa

ina.jansone [at] jurmala.lv

Revīzijas un audita nodaļa

revizija [at] jurmala.lv

Bāriņtiesa

barintiesa [at] jurmala.lv