31.03.2022. noslēgts zemesgabala “Sloka 7118”, Jūrmalā, kad. Nr.13000217118, 94747/100000 domājamo daļu nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 62 489,44 EUR.