25.05.2021. noslēgts zemesgabala “Sloka 7151” Jūrmalā, kad. Nr.13000217151, 21018/100000 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – SIA “PRAX SA”, pirkuma cena 22 259,21 EUR.