Apbalvojumus piešķīra Jūrmalas pilsētas pašvaldība, lai izteiktu atzinību iedzīvotājiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Jūrmalas iedzīvotāju veselības jomā un sociālajā aizsardzībā, kā arī pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā.

Sabiedriskā labuma balvas tika piešķirtas vairākās nominācijās. Apbalvojumu saņēmējus sveica Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja Dace Riņķe. Viņa uzsvēra, ka Jūrmalas pilsētas balvas tiek pasniegtas cilvēkiem, kuri ikdienā sniedz palīdzīgu roku saviem līdzcilvēkiem, ar savu darbu darot līdzcilvēkus laimīgākus, zinošākus, veselākus, atbildīgākus un sabiedriski aktīvākus.

Ņina Grīnberga

Jūrmalas pilsētas Goda rakstu un balvu „Par mūža ieguldījumu veselības aizsardzības jomā” saņēma Ņina Grīnberga, pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” medicīnas māsa. Ņina Grīnberga medicīnas māsas darbam veltījusi 45 gadus – tie nostrādāti vienā darbavietā kopš darba gaitu sākuma 18 gadu vecumā. Ņ. Grīnberga profesionāli veic savus darba pienākumus, ir ļoti zinoša un atbildīga, vienmēr atrod laiku, lai aprunātos ar pacientiem, ir laipna un atsaucīga, bet arī stingra un prasīga, lai panāktu vēlamo rezultātu. Ņ. Grīnberga ir savas profesijas, darbavietas un dzimtās pilsētas patriote.

Sabiedriskā labuma balva 2016

Nominācijā “Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem” tika pasniegti trīs Atzinības raksti: Valentīnai Lacei, “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” medicīnas māsai, Rafaelam Ciekuram, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izbraukuma brigādes vadītājam un ārsta palīgam, un Tamārai Žurovai, “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” medicīnas māsai.

Atzinības rakstus “Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sociālo pakalpojumu sniegšanā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem” pasniedza Elitai Gruziņai, atbalsta centrs bērniem “Paspārne” vadītājai, un Aijai Tuņai, Dienas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vadītājai.

Nominācijā „Par ieguldījumu sociālo pakalpojumu attīstībā” Jūrmalas pilsētas Atzinības raksts tika pasniegts Ilonai Teihmanei, Dienas centra romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem vadītājai. Atzinības raksts „Par ieguldījumu veselības nozares attīstībā” pasniegts Valentīnai Vīgantei, “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” izpilddirektorei veselības aprūpes jomā un ārstei – internistei. Atzinības rakstu „Par nesavtīgu palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem” saņēma Lolita Bredermane, nodibinājuma “Jūrmalnieki! Kopā – stiprāki” valdes locekle.

Atzinības raksts „Par ieguldīto darbu un entuziasmu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā” tika pasniegts Ingai Peimanei, Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākajai juristei, Unai Libertei, biedrības “Fotostudija ASPAZIJA” vadītājai, un Karinai Palkovai, Jūrmalas pilsētas Sabiedriskās padomes priekšsēdētājai.

„Par mūža ieguldījumu veselības aizsardzības jomā” Jūrmalas pilsētas dome pasniedz Goda rakstu un 1000 eiro naudas balvu. Savukārt balvas pārējās nominācijās tiek pasniegtas kopā ar Atzinības rakstu un 200 eiro naudas balvu.