Galvenie uzdevumi

  • nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu pašvaldības administratīvajā teritorijā savas kompetences ietvaros;
  • sagatavo būvvaldei iesniedzamos atzinumus un izziņas saistībā ar būvniecību, pilsētplānošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību un vides vizuālo kvalitāti;
  • izvērtē un sagatavo atzinumus par detālplānojumiem;
  • pieņem lēmumus par zemes ierīcības projektu uzsākšanu;
  • piedalās un organizē teritorijas plānojuma, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanā;
  • sagatavo lēmumu projektus par adrešu piešķiršanu;
  • sagatavo domes lēmumu projektus par zemes ierīcības projektu un zemesgabalu sadales apstiprināšanu;
  • nodrošina domes noteikto kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, aizsardzību un attīstību;
  • izstrādā vides vizuālās noformēšanas prasības, izskata, izvērtē un sniedz atzinumus vai norādījumus vides objektu izvietošanai pašvaldības teritorijā.

Dokumenti

Pilsētplānošanas nodaļas nolikums (2013. gada 12. septembra nolikums Nr. 22)

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām (2020. gada 17.decembra saistošie noteikumi Nr. 40)

Ina Jansone

apmeklētāju apkalpošanas speciāliste
ina.jansone [at] jurmala.lv

Anda Leišavniece

referente
anda.leisavniece [at] jurmala.lv

Speciālistu kontakti

Pilsētplānošanas nodaļa

ina.jansone [at] jurmala.lv