Procedūra
Publiskā apspriešana
Statuss
Noslēdzies

Sākusies īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, Natura 2000, Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna 2023.–2035. gadam sabiedriskā apspriešana. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.                           

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme Jūrmalā notiks

  • 2022. gada 7. septembrī plkst. 17.00 Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110.

 

Ar dabas aizsardzības plānu var iepazīties elektroniski vietnē www.enviro.lv, ar tā drukātu versiju un saistītajiem dokumentiem interesenti varēs iepazīties pirms sabiedriskās apspriešanas sanāksmju norises vietās pirms sanāksmes sākuma no plkst. 15.00.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par plānu aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 21. septembrim, adresējot tos dabas aizsardzības plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts” Mazajā Nometņu ielā 31, Rīgā, LV-1002, vai info@enviro.lv, kemeri@enviro.lv.

Dabas aizsardzības plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts”. Plāns tiek izstrādāts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”, Nr. 5.4.2.1/16/I/001, dabas skaitīšanas ietvaros.