Procedūra
Paziņojums
Statuss
Noslēdzies

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3. punktu Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka 2022. gada 18. augustā ir pieņemts domes lēmums Nr. 392 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 15. septembra lēmumā Nr. 458 “Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu””.

Ar minēto lēmumu tika nolemts pagarināt detālplānojuma īstenošanas termiņu, nosakot detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt astoņu gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2030. gada 1. septembrim.

Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.