Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Veselīgs dzīvesveids, veselības un dzīves kvalitātes uzlabošana:
• ergoterapeita pakalpojums ir ergoterapeita profesionāla palīdzība ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti, darīt iespējamu efektīvu ikdienas aktivitāšu veikšanu paša spēkiem, maksimāli izmantojot klienta spējas funkcionālās neatkarības uzturēšanai, atjaunošanai un veicināšanai.
Ergoterapeita pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.
• fizioterapeita pakalpojums ir klienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, novērtēšana un ārstēšana. Fizioterapeita pakalpojums palīdz klientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu, pielietojot ārstnieciskās vingrošanas metodes, manuālās terapijas metodes, masāžu.
Fizioterapeita pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.
• ortodontijas pakalpojums ir nepareizi izvietotu zobu un žokļu attiecību regulācija un korekcija, kā rezultātā tiek iegūts funkcionālais sakodiens.
Ortodontijas pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni līdz 18 gadu vecumam.
• zobu protezēšanas pakalpojums kvalitatīvi aizvieto dažādu iemeslu dēļ zaudētus dabīgos zobus, atjaunojot to funkcionalitāti un estētiskās īpašības ar izņemamām zobu protēzēm (zobu plates).
Zobu protezēšanas pakalpojumus ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.
• veselību veicinošu pasākumu komplekss senioriem ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums, ar mērķi uzlabot senioru dzīves kvalitāti un sekmēt veselīgu un aktīvu novecošanu.
Pasākumu kompleksa pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.
• veselību veicinošu pasākumu komplekss topošajām māmiņām ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums ar mērķi uzlabot topošo māmiņu veselības stāvokli grūtniecības laikā, sekmēt zināšanas par veselīgu dzīves sākumu mazulim.
Pasākumu kompleksu ir tiesīgas saņemt personas sākot ar 12. grūtniecības nedēļu līdz bērna 7 mēnešu vecumam.
• Brīvā peldēšana ir mērķtiecīga vingrojumu programma ar mērķi samazināt personas ķermeņa masu, uzlabot dzīves kvalitāti, mazināt un novērst liekā svara radīto kaitējumu veselībai.
Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt pilngadīgas personas ar peldētprasmi darbspējas vecumā līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, kuru ķermeņa masas indekss ir virs 25 un personas ar peldētprasmi, kuras sasniegušas valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.
• Vingrošana trenažieru zālē ir mērķtiecīga vingrojumu programma ar mērķi samazināt personas ķermeņa masu, uzlabot dzīves kvalitāti, mazināt un novērst liekā svara radīto kaitējumu veselībai.
Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt pilngadīgas personas darbspējas vecumā līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, kuru ķermeņa masas indekss ir virs 25.
• Vingrošana ūdenī pirmsskolas vecuma bērniem mērķtiecīga aktivitāšu programma bērniem pirmsskolas vecumā ar mērķi uzlabot un stiprināt imunitāti, sekmēt bērna psihomotoro attīstību, mazināt muskuļu tonusu un psihoemocionālo spriedzi, koriģēt un sekmēt balsta-kustību aparāta pareizu attīstību.
Pakalpojums paredzēts bērniem no sešu mēnešu vecuma līdz septiņu gadu vecumam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāvēršas Labklājības pārvaldē un jāiesniedz iesniegums, kuram pievieno 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 "Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" paredzētos dokumentus.
  Iesniegumu iesniegšanas veidi:
  iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt uz e-pasta adresi labklajibas.parvalde@jurmala.lv;
  parakstītu iesniegumu nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē Talsu šosejā 31, 25. korpusā, Jūrmalā, LV-2016.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.