Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10 darba dienas
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Sociālais dienests

Talsu šosejā 31, 25. korpuss

Pieņemšanas laiki

 • Pirmdiena 10.00–13.00, 14.00–18.00
 • Otrdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Trešdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Ceturtdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Piektdiena 10.00–13.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apraksts

Līdz 21 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesīgi saņemt:

 • personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā, ja funkcionālie traucējumi atbilst Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumos nr.297 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" noteiktajiem kritērijiem;
 • likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 2. un 4.pantā minētās personas;
 • "Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma" 15.pantā minētās personas;
 • personas ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un personas ar prognozējamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā, ja personas funkcionālie traucējumi atbilst Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumos nr.297 norādītajiem kritērijiem un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta nepieciešamība saņemt pakalpojumus.
 • Lai personas ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, personai jāvēršas pie sava ģimenes ārsta. 
 • Persona, kas atrodas medicīniskās rehabilitācijas institūcijā, pēc ārstējošā ārsta novērtējuma var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu steidzamības kārtā. Šajos gadījumos visu dokumentāciju kārto ārstniecības iestāde.
 • Lai politiski represētās personas un ČAES seku likvidācijas dalībnieki saņemtu sociālo rehabilitāciju, klientam jāvēršas Labklājības pārvaldē.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz "Sociālās integrācijas valsts aģentūra"

Valsts apmaksāts pakalpojums.

 1. jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi).

Papildus:

 • persona ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kura strādā, Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumu nr.297 9.3.apakšpunktā minētajā iesniegumā papildus norāda, ka ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja, vai norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, ja ir individuālais komersants, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja veic saimniecisko darbību. Pieprasot pakalpojumus atkārtoti, persona iesniegumā norāda, kādas darbības tā veikusi pēc pakalpojuma saņemšanas pabeigšanas, lai saglabātu vai uzlabotu savas funkcionālās spējas;
 • ja pakalpojumus vēlas saņemt persona ar prognozējamu invaliditāti, iesniegumu par pakalpojumu piešķiršanu, Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumu nr.297  9.1.apakšpunktā minēto atzinumu un 9.2.apakšpunktā minētos dokumentus persona Sociālās integrācijas valsts aģentūrā iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 • persona, kas atrodas medicīniskās rehabilitācijas institūcijā, pēc ārstējošā ārsta novērtējuma var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu steidzamības kārtā. Šajos gadījumos visu dokumentāciju kārto ārstniecības iestāde.

 Lai politiski represētās personas un ČAES seku likvidācijas dalībnieki saņemtu sociālo rehabilitāciju:.

 1. ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju neesību pakalpojumu saņemšanai.
 2. jāuzrāda pasi 
 3. politiski represētās personas vai ČAES seku likvidācijas dalībnieka apliecību.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Ingrīda Zemīte

ingrida.zemite [at] jurmala.lv