Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1 mēneša laikā
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apraksts

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32. pants nosaka, ka  Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.
 • Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
 • Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” nosaka:

 1. mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību;
 2. garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību;
 3. mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai;
 4. trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pamata sociālās palīdzības pabalstu veidi:

 1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI)
 2. mājokļa pabalsts

Papildu sociālās palīdzības veidi:

Trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām tiek piešķirti pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai:

 1. veselības aprūpes pabalsts;
 2. pabalsts personai ar funkcionāliem traucējumiem;
 3. pabalsts uzturam;
 4. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

Pabalsti krīzes situācijās:

 1. pabalsts ārēju seku novēršanai vai mazināšanai, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus;
 2. pabalsts ārēju seku novēršanai vai mazināšanai trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, izvērtējot klienta materiālo stāvokli;
 3. pabalsts neatliekamā gadījumā, neizvērtējot klienta materiālo stāvokli;
 4. pabalsts krīzes situācijā personai pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas vietas, neizvērtējot klienta materiālo stāvokli;
 5. pabalsts krīzes situācijā personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, neizvērtējot klienta materiālo stāvokli;
 6. pabalsts krīzes situācija saistībā ar COVID-19 izplatību, neizvērtējot klienta materiālo stāvokli.

Jāvēršas Labklājības pārvaldē  un jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi), un jāiesniedz iesniegums vēlamās palīdzības saņemšanai.