Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Talsu šosejā 31, 25. korpuss

Pieņemšanas laiki

 • Pirmdiena 10.00-13.00, 14.00–18.00
 • Otrdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Trešdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Ceturtdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Piektdiena 10.00–13.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apraksts

Pakalpojums Pavadoņa pakalpojums tiek nodrošināts personām, kuras funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar patstāvīgi pārvietoties ārpus mājokļa. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personas pamatvajadzības un uzlabot tās dzīves kvalitāti

Kam nepieciešams:

 1. trūcīgas vai maznodrošinātās personas; 
 2. atsevišķi dzīvojošas nestrādājošās personas ar invaliditāti; 
 3. atsevišķi dzīvojošas nestrādājošās pensijas vecuma personas.Joma Sociālie pakalpojumi

Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu 

 • persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju),
 • Pakalpojumu nevar pieprasīt elektroniski.

Pakalpojumu sniedz

Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (2020. gada 18. jūnija saistošie noteikumi Nr. 16)

Pakalpojuma izmaksas sedz pašvaldība.

 1. pase; 
 2. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
 3. iesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Anita Jonāne

anita.jonane [at] jurmala.lv