Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10 darba dienas
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Talsu šosejā 31, 25. korpuss

Pieņemšanas laiki

 • Pirmdiena 10.00-13.00, 14.00–18.00
 • Otrdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Trešdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Ceturtdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Piektdiena 10.00–13.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apraksts

 • Dienas aprūpes centrā personām ar garīgas veselības traucējumiem tiek nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dienas laikā invalīdiem ar garīgās veselības traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus. Pakalpojums tiek sniegts personām no 15 gadu vecuma.

 • Pakalpojums veicina personu ar garīgās veselības traucējumiem sociālo prasmju un iemaņu attīstību, un nodrošina brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 • Pilngadīgām personām pakalpojums tiek piešķirts, ja tām ir noteikts pirmais, otrais vai trešais aprūpes līmenis. Nepilngadīgām personām pakalpojums tiek piešķirts, izvērtējot personas vajadzības. 

Pakalpojumu sniedz pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", Strēlnieku prosp. 38.

 • Jāvēršas Labklājības pārvaldē  un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti.
 • Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (2020. gada 18. jūnija saistošie noteikumi Nr. 16)

 1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi)
 2. iesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 3. Iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Anita Jonāne

anita.jonane [at] jurmala.lv