Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Talsu šosejā 31, 25. korpuss

Pieņemšanas laiki

 • Pirmdiena 10.00-13.00, 14.00–18.00
 • Otrdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Trešdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Ceturtdiena 10.00–13.00, 14.00–16.00
 • Piektdiena 10.00–13.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Aprūpes pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta:

 • bērna aprūpe (palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība apģērbties un noģērbties, ēdiena gatavošana vai uzsildīšana un palīdzība paēst, palīdzība iekļūt gultā un izkļūt no tās, pozicionēšana un pārvietošanās, ārstniecības personu izsaukšana, medikamentu lietošanas nodrošināšana),
 • uzraudzība,
 • pašaprūpes spēju attīstība,
 • brīvā laika saturīga pavadīšana.

Aprūpes pakalpojums tiek sniegts Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, ja

 • bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene:
  • nodarbinātības,
  • izglītības iegūšanas,
  • sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas,
  • ārstniecības pakalpojumu saņemšanas,
  • Nodarbinātības valsts aģentūras sniegto pakalpojumu saņemšanas

rezultātā

 • nevar nodrošināt šī bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā,
 • Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde ir konstatējusi šādas aprūpes nepieciešamību saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu.

Iesniegumu iesniedz personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

Iesniegumā norāda:

 1. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto un faktisko dzīvesvietas adresi, kurā nepieciešams sniegt aprūpes pakalpojumu
 2. bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru;
 3. aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķi un vēlamo pakalpojuma apjomu, norādot kopējo stundu skaitu kalendāra nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad aprūpes pakalpojums būs nepieciešams (ja zināms). Ja aprūpes pakalpojums tiek pieprasīts vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai, jānorāda tikai nepieciešamo stundu skaitu kalendāra nedēļā;
 4. vēlamā aprūpētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu.

Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

 1. bērna pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju un uzrāda oriģinālu, ja dokuments tiek iesniegts klātienē un šāda informācija nav Labklājības pārvaldes rīcībā vai informācija nav pieejama valsts un pašvaldības datu reģistros;
 2. Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam, ja šī informācija nav pieejama valsts un pašvaldību datu reģistros;
 3. darba devēja apliecinājumu, ka bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir darba ņēmējs, norādot darba pienākumu veikšanai izmantotās darba stundas kalendāra nedēļā;
 4. saimnieciskās darbības veicēja pašapliecinājumu par saimnieciskās darbības izpildei veicamajām darbībām izmantojamajām stundām kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir pašnodarbināta persona vai individuālais komersants;
 5. izglītības iestādes apliecinājumu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis apgūst attiecīgu programmu konkrētajā izglītības iestādē. Ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis apgūst izglītības programmu neklātienē, pakalpojumu piešķir tikai studiju dienās mācību gada laikā un sesijas laikā;
 6. Nodarbinātības Valsts aģentūras (turpmāk – NVA) apliecinājumu par piedalīšanos NVA organizētajos pasākumos, norādot pasākumos pavadāmās stundas kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir reģistrēts NVA kā darba meklētājs vai bezdarbnieks;
 7. dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis izmanto attiecīgus pakalpojumus, norādot tajos pavadāmās stundas kalendāra nedēļā;
 8. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista apliecinājumu, ja bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenes loceklim nepieciešami veselības aprūpes pakalpojumi vai medicīniskā rehabilitācija;
 9. vēlamā aprūpētāja apliecinājumu par piekrišanu sniegt aprūpes pakalpojumu, norādot aprūpētāja personas datus, kontaktinformāciju un norēķinu rekvizītus;
 10. citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai pēc Labklājības pārvaldes pieprasījuma, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Anita Jonāne

anita.jonane [at] jurmala.lv