SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts īpašuma privatizāciju:

19. 08. 2021. noslēgts nekustamā īpašuma Liesmas ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000260153, pirkuma līgums. Pircējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PALMAS-S”, pirkuma cena 36 680 EUR.