Logo

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības rīkotajā “Latvijas jauniešu teātru festivāla lugu konkursā “Rainis un Aspazija Tev”” aicināti piedalīties jaunieši – teātra mākslas studenti un skolēni, kurus interesē teātra māksla un dramaturģija. Dalībniekiem konkursā jāiesniedz autordarbs – jauniešu mērķauditorijai atbilstoša viencēliena luga, kuras tēma saistāma ar Raiņa vai Aspazijas daiļradi, dzejnieku uzskatiem vai biogrāfiju.

Lugu konkursa mērķis ir veicināt jauniešu teātru sadarbību ar jaunajiem dramaturgiem, aktualizējot Raiņa un Aspazijas personību nozīmi Latvijas kultūrā.

Konkursa norise

Konkursa pieteikums (Nolikuma 2.pielikums) un darbs – luga – konkursam jāiesniedz līdz 2022. gada 25. februārim, iesūtot elektroniskā veidā (doc, docx, rtf vai pdf formātā) e-pastā RainisAspazijaTev@jurmala.lv.

Konkursā iesniegtos darbus vērtēs profesionāla žūrija atbilstoši konkursa vērtēšanas kritērijiem (Nolikuma 1.pielikums).

Lēmumu par konkursa uzvarētājiem, godalgoto vietu ieguvējiem un naudas balvu sadalījumu pieņem Jūrmalas domes apstiprināta Konkursa izvērtēšanas komisija.

Paredzētās balvas:

  • 1. vieta – 800 eiro pēc nodokļu nomaksa,
  • 2. vieta – 500 eiro pēc nodokļu nomaksa,
  • 3. vieta – 300 eiro pēc nodokļu nomaksa,
  • veicināšanas balva – 200 eiro pēc nodokļu nomaksas.