Logo

Jūrmalas pilsētas domes rīkotajā “Latvijas jauniešu teātru festivāla lugu konkursā “Rainis un Aspazija Tev”” aicināti piedalīties jaunieši – teātra mākslas studenti un skolēni, kurus interesē teātra māksla un dramaturģija. Dalībniekiem konkursā jāiesniedz autordarbs – jauniešu mērķauditorijai atbilstoša viencēliena luga, kuras tēma saistāma ar Raiņa vai Aspazijas daiļradi, dzejnieku uzskatiem vai biogrāfiju.

Lugu konkursa mērķis ir veicināt jauniešu teātru sadarbību ar jaunajiem dramaturgiem, aktualizējot Raiņa un Aspazijas personību nozīmi Latvijas kultūrā.

Konkursa norise

Konkursa pieteikums (Nolikuma 2.pielikums) un darbs – luga – konkursam jāiesniedz līdz 2022. gada 25. februārim, iesūtot elektroniskā veidā (doc, docx, rtf vai pdf formātā) e-pastā RainisAspazijaTev@jurmala.lv.

Konkursā iesniegtos darbus vērtēs profesionāla žūrija atbilstoši konkursa vērtēšanas kritērijiem (Nolikuma 1.pielikums).

Lēmumu par konkursa uzvarētājiem, godalgoto vietu ieguvējiem un naudas balvu sadalījumu pieņem Jūrmalas pilsētas domes apstiprināta Konkursa izvērtēšanas komisija.

Paredzētās balvas:

  • 1. vieta – 800 eiro pēc nodokļu nomaksa,
  • 2. vieta – 500 eiro pēc nodokļu nomaksa,
  • 3. vieta – 300 eiro pēc nodokļu nomaksa,
  • veicināšanas balva – 200 eiro pēc nodokļu nomaksas.

Iedvesmas tikšanās

Lai iedrošinātu jauniešus radošo darbu veidošanai, līdz šā gada 22. decembrim attālināti norisināsies “Iedvesmas tikšanās” – teātra jomas speciālistu konsultācijas par lugu tematiku, darbu vērtēšanas kritērijiem un dramaturģiju.

10. novembrī plkst. 17.00 interesenti aicināti uz “Iedvesmas tikšanos” ar dramaturgu, scenāristu un režisoru Lauri Gundaru. Tikšanās norisināsies Zoom platformā, pieteikšanās līdz 9. novembrim, rakstot e-pastā RainisAspazijaTev@jurmala.lv.

Informācija par nākamo “Iedvesmas tikšanos” tiks publicēta www.jurmala.lv.