Līdzfinansējuma piešķiršanas izklāsts

Kārtība, kādā var tikt piešķirts līdzfinansējums:

  • tādu kultūras pieminekļu, kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi, kā arī valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo kulta celtņu, tostarp dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, un reliģisko priekšmetu saglabāšanai;
    • līdzfinansējums vienam projektam ir līdz 90% no projekta kopējām izmaksām, ja veicamo darbu tāme ir līdz 10 000 eiro,
    • ja tā pārsniedz 10 000 eiro, līdzfinansējuma apmērs ir līdz 9000 eiro, pieskaitot 50% no summas, kas pārsniedz 10 000 eiro, bet ne vairāk kā 15 000 eiro;
  • tādu kultūras pieminekļu, kas pieejami sabiedrības apskatei un atrodas uz Jomas ielas, posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, fasāžu, jumta, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai.
    • Maksimālais pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 15 000 eiro, līdzfinansējuma apjoms ir līdz 50% no projekta kopējām izmaksām.

Pašvaldībām ir tiesības no pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķirt finansējumu sakrālā mantojuma izpētei, būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu darbu veikšanai un labiekārtošanai.

Gundars Ūķis

vecākais konsultants
gundars.ukis [at] jurmala.lv