Klavierspēles studija "Vēstījums"

Devīze: “Nāc piedalies un nes mūzikas vēstījumu klausītājiem!”

Dibināts 1999.gadā

Klavierspēles studijas nosaukums “Vēstījums” radies dalībnieku diskusiju rezultātā. Pamatdoma ir  mūzikas vēstījuma tālāknodošana, veicinot sevis radošu apliecināšanu, izpaušanu un izzināšanu, prieku par kopā būšanu un mūzikas popularizēšanu. Dalībniekiem un vadītājai svarīgi ir sniegt koncertus un iemācīto demonstrēt skatītājiem – dodoties koncertos.

No 2001. gada katru gadu notiek kolektīva veidots Neformālo pianistu alternatīvais festivāls-konkurss “Mažors”. Jūrmalā festivālā viesojušies dalībnieki no Liepājas, Talsiem, Durbes, Grobiņas, Bārtas, Olaines, Ādažiem, Garkalnes, Salaspils un Rīgas.

2020. gada 4. aprīlī Daugavpils Universitāte rīkoja I Starptautisko Oskara Stroka Jauno pianistu konkursu – video formātā. “Vēstījuma’’ dalībniece Lāsma Ločmele, ieguva 2. vietu savā vecuma grupā.

2021.gada I Starptautiskā Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkursā “Vēstījumā” dalībnieki Lāsma Ločmele, Stefānija Lindenberga - Kurlo un Nils Klaverī ieguva  III vietas.

Vadītāja: Edīte Millere