Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
04.01.2022.plkst.13.00 līdz 24.01.2023.plkst.23.59
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
04.01.2023.plkst.13.00 līdz 03.02.2023.plkst.13.00
Norises vieta
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Kontaktpersona
Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
eva.sipola@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Dubulti 3520, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3520, kura kopējā platība ir 11485 m2.  Uz zemesgabala daļas atrodas asfalta laukums.

Pirmās izsoles sākumcena – 279 000 euro (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši euro).

Izsoles solis – 13 950 euro (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro).

Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 27 900 euro (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti euro) jāiemaksā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par zemesgabala pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2023.gada 4.janvāra plkst.13:00 līdz 2023.gada 24.janvārim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023.gada 4.janvārī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 3.februārī plkst. 13:00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē šeit