Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
līdz 2022.gada 28.jūlijam plkst. 23:59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Norises datums
no 2022.gada 18.jūlija līdz 2022.gada 8.augusta plkst.13.00
Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Kontaktpersona
Jānis Ivanovs
Kontaktpersonas tālruņa nr.
tālr.67093830 vai 26185831
Izsoles rezultāts
https://dokumenti.jurmala.lv/docs/l22/l/l220408.htm

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo par transportlīdzekļa pārdošanu izsolē:

Transporta līdzekļa modelis, marka

Nosacītā cena (EUR)
t. sk. PVN 21%

Nodrošinājums (EUR)

VW Transporter

1800.00

180.00

Apskati var veikt Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, iepriekš saskaņojot laiku ar Saimniecības nodaļas darbinieku Jāni Ivanovu pa tālr. 67093830 vai 26185831.

Izsoles veids – elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles solis 50 (piecdesmit) euro.

Izsoles dalības maksa: 5.00 (pieci) euro, kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 180.00 euro (viens simts astoņdesmit euro) jāiemaksā
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas,
reģistrācijas Nr.90000056357,
kontā LV36PARX0002484571022,
AS „Citadele banka”. 

Izsoles norises datums no 2022.gada 18.jūlija līdz 2022.gada 8.augusta plkst.13.00 

Izsole norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt no 2022.gada 18.jūlija plkst.13.00 līdz 2022.gada 28.jūlijam plkst. 23:59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit (Jūrmalas domes lēmums Nr. 270 "Par transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GF2350, atsavināšanu").