Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Bez rezultāta
Pieteikumu iesniegšana
05.08.2022.plkst.16.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
09.08.2022.plkst.12.30
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Ilze Demme
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093915; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
ilze.demme@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija aicina pieteikties pludmales nogabala no Gaidas iela Vēju ielas virzienā, Jūrmalā 3101 m2 platībā nomas tiesību rakstiskai izsolei ar mērķi – atpūtas iespēju nodrošināšanai, sezonas objektu - kafejnīcu, izvietošanai, uz pieciem gadiem.
Pieteikumu iesniegšana nomas tiesību izsolei līdz 2022.gada 5.augusta plkst.16.00.
Izsoles noteiktas - 2022.gada 9.augustā plkst.12:30 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit