Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
līdz 2023. gada 12. janvārim
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
13.01.2023. plkst.14.00
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Anna Anete Siatkovska
Kontaktpersonas tālruņa nr.
28663250
Kontaktpersonas e-pasts
anna.siatkovska@jurmala.lv

Izsoles rezultāts: izsoles uzvarētājs SIA “LATVIJAS BIOENERĢIJAS UZŅĒMUMS” (reģ.Nr. 44103048779), nosolītā cena – 7 852,00 eiro.


Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība rīko sagatavoto kokmateriālu rakstisku trešo izsoli ar augšupejošu soli.

Kustamā manta – kokmateriāli; to veids un apjoms – dažādu sugu koku (pārsvarā priede) dažāda garuma sortimenti (malka), izvietoti krautuvē Bulduru kokaudzētavas teritorijā Egļuciemā, apjoms 276 m3.

Kustamās mantas nosacītā cena – 7 452,00 eiro.

Izsoles solis – 100,00 eiro.

Kustamā manta apskatāma darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar pašvaldības administrācijas Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vecāko eksperti mežsaimniecības jautājumos Annu Aneti Siatkovsku, tālrunis – 28663250, e-pasta adrese: anna.siatkovska@jurmala.lv.

Pieteikums jāiesniedz atbilstoši kustamās mantas izsoles noteikumu prasībām – slēgtā aploksnē, nosūtot pa pastu Jūrmalas valstspilsētas administrācijai Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, vai ievietojot pastkastītē pie Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centra Jomas ielā 1/5 līdz 2023. gada 12. janvārim.

Izsole norisināsies 2023. gada 13. janvārī Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5: plkst. 14.00.

Dalībai izsolē noteikts nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas nosacītās cenas – 745,20 eiro.

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti

Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Reģistrācijas Nr. 90000056357
Konts: LV36PARX0002484571022
AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Maksājuma mērķis: “Nodrošinājums par piedalīšanos kustamās mantas izsolē”, norādot konkrētu krautuves zemesgabala nosaukumu.

Izsoles uzvarētājam jānorēķinās vienas nedēļas laikā no avansa rēķina nosūtīšanas dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.