Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Izsludināta
Pieteikumu iesniegšana
08.12.2022.
Procedūras veids
Atklāta
Norises datums
09.12.2022. plkst. 14.00
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Anna Anete Siatkovska
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093953 vai 28663250
Kontaktpersonas e-pasts
anna.siatkovska@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība rīko sagatavoto kokmateriālu rakstisku otro izsoli ar augšupejošu soli.
Kustamā manta – kokmateriāli; to veids un apjoms – dažādu sugu koku (pārsvarā priede) dažāda garuma sortimenti (malka), izvietoti krautuvē Bulduru kokaudzētavas teritorijā Egļuciemā, apjoms 276 kub.m.
Kustamās mantas nosacītā cena – 9 936,00 eiro.
Izsoles solis – 100,00 eiro.
Kustamā manta apskatāma darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar pašvaldības administrācijas Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vecāko eksperti mežsaimniecības jautājumos Annu Aneti Siatkovsku, tālruņi +371 67093953, +371 28663250, e-pasta adrese anna.siatkovska@jurmala.lv.

Pieteikums jāiesniedz atbilstoši kustamās mantas izsoles noteikumu prasībām – slēgtā aploksnē, nosūtot pa pastu Jūrmalas valstspilsētas administrācijai Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, vai ievietojot pastkastītē pie Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centra Jomas ielā 1/5 līdz 2022. gada 8. decembrim. 
Izsole norisināsies 2022. gada 9. decembrī Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5: plkst. 14.00.
Dalībai izsolē noteikts nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas nosacītās cenas – 993,60 eiro.

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Reģistrācijas Nr. 90000056357
Konts: LV36PARX0002484571022
AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Maksājuma mērķis: “Nodrošinājums par piedalīšanos kustamās mantas izsolē”, norādot konkrētu krautuves zemesgabala nosaukumu.

Izsoles uzvarētājam jānorēķinās vienas nedēļas laikā no avansa rēķina nosūtīšanas dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.