Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Izsludināta
Pieteikumu iesniegšana
09.12.2022.plkst.16.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
13.12.2022.plkst.11.00
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Ilze Demme
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093915; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
ilze.demme@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija aicina pieteikties nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1 k-1, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 2102 004 daļas - telpu Nr. 1-Nr. 6 un Nr. 17 153 m2 platībā un zemesgabala daļas 153 m2 platībā nomas tiesību rakstiskai izsolei

Iznomāšanas mērķis: sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

Iznomājamā objekta tiesību izsoles veids:

Pirmā rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksa - izsoles sākumcena ir 944,00 euro mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 95,00 euro.

Ar rakstiskās izsoles noteikumiem nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā un šeit

Iznomāšanas termiņš - 2027.gada 31.decembris

Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles pretendentu pieteikšanās:

Pretendents, kurš vēlas nomāt Iznomājamo objektu, iesniedz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, slēgtā aploksnē pieteikumu dalībai rakstiskā izsolē līdz 2022.gada 9.decembra plkst.16.00,

Iznomājamā objekta nomas tiesību rakstiskās izsoles laiks un vieta

Nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1 k-1, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 2102 004 daļas - telpu Nr. 1-Nr. 6 un Nr. 17 153 m2 platībā un zemesgabala daļas 153 m2 platībā nomas tiesību rakstiskā izsole notiks 2022.gada 13.decembrī, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, sēžu zālē, plkst.11.00.

Iznomājamā objekta apskate

Iznomājamo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu, tālrunis 67093915, 20282909.