Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Bez rezultāta
Pieteikumu iesniegšana
13.01.2023.plkst.15.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
18.01.2023.plkst.11.00
Norises vieta
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Ilze Demme
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasts
ilze.demme@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija aicina pieteikties nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2008 005 – garāžas ēkas 21,10 m2 platībā un zemesgabala daļas 34 m2 platībā nomas tiesību rakstiskai izsolei

Iznomājamā objekta tiesību izsoles veids:

Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksa - izsoles sākumcena ir 60,00 euro mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 6,00 euro.

Iznomāšanas termiņš: 2028.gada 31.janvāris

Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles pretendentu pieteikšanās:

Pretendents, kurš vēlas nomāt Iznomājamo objektu, iesniedz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, slēgtā aploksnē pieteikumu dalībai rakstiskā izsolē līdz 2023.gada 13.janvāra plkst.15.00

Iznomājamā objekta nomas tiesību rakstiskās izsoles laiks un vieta:

Nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2008 005 – garāžas ēkas 21,10 m2 platībā un zemesgabala daļas 34 m2 platībā nomas tiesību rakstiskā izsole notiks 2023.gada 18.janvārī, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, sēžu zālē, plkst.11.00.

Iznomājamā objekta apskate:

Iznomājamo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu, tālrunis 67093915, 20282909.

Ar rakstiskās izsoles noteikumiem nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā un šeit