Pasūtītājs
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Statuss
Pabeigta
Pieteikumu iesniegšana
27.05.2022. plkst. 16.00
Procedūras veids
Rakstiska izsole
Norises datums
06.06.2022. plkst. 14.00 (pieteikumu atvēršana ar dalībnieku klātbūtni)
Norises vieta
Jomas ielā 1/5
Kontaktpersona
Katrīne Luīze Štolca
Kontaktpersonas tālruņa nr.
67511489; 25676477
Kontaktpersonas e-pasts
Katrine.Stolca@jurmala.lv

Jūrmalas valstspilsētas administrācija aicina pieteikties tirdzniecības vietas nomas tiesību izsolei ar mērķi – tirdzniecībai ar saldējumu, riekstiem, augļiem un dārzeņiem, bezalkoholiskajiem dzērieniem, popkornu un cukurvati, uz laiku līdz 2024.gada 31.decembrim.

Izsoles sākumcena jeb nosacītā nomas maksas gadā (bez PVN) – 1050,00 euro (viens tūkstotis piecdesmit euro, 00 centi).

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.

Izsoles uzvarētājs - SIA “Saldējuma galerija”
reģ. Nr. 40103218040
nosolītā gada nomas maksa - 3276 eiro