Mežmalas vidusskolas ēka

Programmas

  • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma
  • Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma 
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011):
Programma Padziļinātie kursi Specializētie kursi

Uzņēmējs, tirgzinis, finansists

Sociālās zinātnes
Angļu valoda
Matemātika

Uzņēmējdarbības pamati
Projicēšanas metodes
Digitālais dizains

Diplomāts, jurists, sociologs

Sociālās zinātnes
Angļu valoda
Vēsture

Mazākumtautību valoda krievu valoda un literatūra
Publiskā uzstāšanās
Digitālais dizains

Vēsture

Skola savu darbību sāka 1974. gada 1. jūlijā kā Jūrmalas 1. astoņgadīgā skola.
Ar Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes  Izpildkomitejas 1985.gada 21.marta rīkojumu Nr.63 Jūrmalas 1.astoņgadīgā skola tika  pārveidota par Jūrmalas 7.vidusskolu.
1989. gadā tika uzcelta  jauna skolas ēka.
Ar  Latvijas Republikas  Tautas izglītības  ministrijas 1992.gada 9.septembra  pavēli Nr.460  tika izmainīts Jūrmalas 7.vidusskolas nosaukums uz "Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola".

  •  Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 2913901348