Mežmalas vidusskolas ēka

Programmas

  • Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmas un vispārējās pamatizglītības programmas.

Vēsture

Skola savu darbību sāka 1974. gada 1. jūlijā kā Jūrmalas 1. astoņgadīgā skola.
Ar Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes  Izpildkomitejas 1985.gada 21.marta rīkojumu Nr.63 Jūrmalas 1.astoņgadīgā skola tika  pārveidota par Jūrmalas 7.vidusskolu.
1989. gadā tika uzcelta  jauna skolas ēka.
Ar  Latvijas Republikas  Tautas izglītības  ministrijas 1992.gada 9.septembra  pavēli Nr.460  tika izmainīts Jūrmalas 7.vidusskolas nosaukums uz "Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola", kas ar Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumu pārdēvēta ar Jūrmalas Mežmalas vidusskolu. Sākot no 2022. gada 1. septembra – Jūrmalas Mežmalas pamatskola.

  •  Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 2913901348

Mežmalas pamatskola

mezmalasvsk [at] edu.jurmala.lv